Od margine do uključenosti

 
 
Rad u radno okupacionoj radionici dobar je instrument za povećanje praktičnih vještina i radne spospobnosti kao i kvalitetna okupacija slobodnog vremena naših članova.
Dana, 02.09.2022. održane su kreativne i zabavne radionice za naše vrijedne članove. Art line radionica se odnosi na terapiju kroz likovni izraz, dok radionice za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta imaju za cilj kvalitetnije asertivno samopredstavljanje.
Aktivnosti realizovane na području Općine Novo Sarajevo.
 
 
 
 
 
 

 

 

🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share