Od margine do uključenosti

🔸U prostorijama Društvenog centra na lokaciji Općine Centar, u okviru devetomjesečnog projekta “Od margine do uključenosti”, članovi Udruženja “Oaza” izražavali su svoju maštu kroz izradu različitih unikatnih, ukrasnih kutijica i nakita.
🔸Također, kroz edukativnu radionicu samopredstavljanja nastojimo poboljšati kompetencije za samopuzdano predstavljanje svoje persone, postignuća i sposobnosti kako bi se naši članovi što bolje adaptirali i uključivali u lokalnu zajednicu.
🔸U Društvenom Centru Općine Centar, od aprila mjeseca, kada je i započela implementacija projekta “Od margine do uključenosti”, do sada je realizovano 50 edukativnih radionica. U proteklom periodu, u prosjeku, učestvovalo je 25 osoba sa intelektualnim teškoćama/članova Udruženja “OAZA”, a redovne radionice održavaju se dva puta sedmično, utorkom i petkom, od 10:00 do 11:30 sati.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD2) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP), podržava Općina Centar (#OpćinaCentar).

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share