Od margine do uključenosti

✔️U sklopu projekta “Od margine do uključenosti” realizovane su radionice za članove Udruženja “Oaza”. Radionice sa unaprijed utvrđenim planom i programom rada predstavljaju dobar instrument za povećanje praktičnih vještina i radne sposobnosti kao i kvalitetnu okupaciju slobodnog vremena naših članova. Kroz ovaj projekat želimo pokazati mogućnosti osoba sa intelektualnim teškoćama ali ih i podstaći na vlastiti angažman na polju radnog i kreativnog stvaralaštva.
✔️ Radionice podrazumijevaju timski rad, ali ujedno uključuju i holistički pristup u radu sa članovima na način da se svakom pojedincu pristupi na individualan način prilagođen njegovim mogućnostima. Navedenim pristupom omogućit ćemo razvoj samopuzdanja, sticanje novih vještina, poboljšati percepciju i samopercepciju, te potaknuti razvoj samostalnosti u grupnom radu, kao i prihvaćanje u društvu i lokalnoj zajednici.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD2) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP), podržava Općina Centar (#OpćinaCentar).
@RELOADWesternBalkans @UNDPBiH @eubih

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share