Od margine do uključenosti

👭 Kroz rad osoba sa intelektualnim teškoćama iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva kao i kroz radionice za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta dobar je instrument za povećanje praktičnih vještina radne sposobnosti kao i kvalitetna okupacija slobodnog vremena. Takođe, potičemo naše članove da svoje postignuće i rad samopouzdano predstavljaju.
Rad na ovim radionicama je zapravo posvećen podizanju njihovog samopouzdanja da bi stekli nova znanja i bili spremni suočiti se sa izazovima koje im život donosi, a samim tim doprinosimo i promociji osoba sa intelektualnim teškoćama.
🎨 U mjesecu julu organizovali smo inkluzivnu Art line radionicu “Druži se i stvaraj”, kao i posjetu galeriji Novi Hram i postavci izložbe “Isak Samokovlija”. Prvobitni cilj ovih aktivnosti je, prije svega, uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u društvo i intenzivan rad na socijalizaciji.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD2) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP), podržava Općina Centar (#OpćinaCentar).

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share