Od margine do uključenosti

🍀Kroz cjelokupni projekat „Od margine do uključenosti“ sa učesnicima obuhvaćamo teme pod nazivom: „Slika o sebi“. Postoje određena pitanja, kao što su „Ko sam ja?“, „Kakav sam ja?“, „Šta mogu?“, „Koliko vrijedim?“ i sl., koja su relevantna tokom odrastanja i pod uticajem su našeg bivanja u raznim socijalnim okruženjima. Odgovori sa povezuju sa psihološkim konstruktom koji se zove Slika o sebi, a koja predstavljla vjerovanja koje osoba ima o sebi i svome funkcionisanju u životu na različitim područjima.
Kroz ovakve i slične radionice usmjeravamo članove, te utičemo na njihovo svakodnevno ponašanje, gradimo im samopoštovanje, ali i samopouzdanje. Osobe sa pozitivnom slikom o sebi i visokim samopoštovanjem lakše se nose sa izazovima i snalaze u životu, te su uvjereniji u svoje sposobnosti. Takođe, osposobljavamo naše članove za samostalan rad, te da svoje stečeno znanje i vještine mogu prezentovati i prikazati i u loklanoj zajednici i nakon implementacije projekta.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD2) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP), podržava Općina Centar (#OpćinaCentar).

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share