Od margine do uključenosti

👥Dana 06. 01. 2023. godine, u prostorijama “Dječije kuće” na području Općine Novo Sarajevo, održane su dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”, iz oblasti radnog i kretivnog stvaralaštva, i za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta.
🟠Nakon prepričanih utisaka sa novogodišnjih praznika govorili smo o motivima, željama i ciljevima za 2023. godinu. Shodno tome, osvrtali smo se na važnost zdravog samopouzdanja koje je neophodnoza ostvarivanje ličnih ambicija .
Jedna od učesnica sa radionica, članica Udruženja “OAZA” Edna Šunjic, kao liderica Specijalne olimpijade BiH, a koja je ušla u Vijeće sportista evropske specijalne olimpijade, govorila nam je o svom ličnom iskustvu, o važnosti samopouzdanja koje svako treba da posjeduje kako bi što adekvatnije učestvovao u društvenim zbivanjima. Obzirom da smo u okviru projekta “Od margina do uključenosti” sprovodili Roosenbergovu skalu bilo je neophodno podrobnije porazgovarati i o ovom segmentu sa svim učesnicima radionice.

🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share