Od margine do uključenosti

 
 
Još jedan veseli petak je iza nas. 😊
 
Poboljšanje kompetencija i socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim teškoćama cilj je naših projektnih aktivnosti. Kako bi ostvarili ciljeve i ovaj petak realizovane su još dvije radionice za naše članove:
Edukacija iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva;
Edukacija za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta;
Zajedno radimo, učimo, širimo pozitivnu energiju i ljubav.
Zahvaljujemo se ljubaznom osoblju Dječije kuće – Općina Novo Sarajevo, na ustupljenim kreativnim prostorijama za naš rad.
 

🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share