Od margine do uključenosti

👥Dana 16. 12. 2022. godine, u prostorijama “Dječije kuće” na području Općine Novo Sarajevo, održane su dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”, iz oblasti radnog i kretivnog stvaralaštva, i za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta.
🍀Kroz okupaciju slobodnog vremena i kreativne radionice osposobljavamo naše članove za samostalan rad iz oblasti kreativnog stvaralaštva.
🍀Kroz radionice samostalnog predstavljanja i kreiranja javnog vlastitog identiteta potičemo naše članove za kvalitetno asertivno predstavljanje.
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share