Od margine do uključenosti

👥Dana 11. 11. 2022. godine, u prostorijama “Dječije kuće” na području Općine Novo Sarajevo, održane su dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”.
 
👥Kroz rad osoba sa intelektualnim teškoćama iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva kao i kroz radionice za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta dobar je instrument za povećanje praktičnih vještina radne sposobnosti kao i kvalitetna okupacija slobodnog vremena. Takođe, potičemo naše članove da svoje postignuće i rad samopouzdano predstavljaju.
 
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share