Od margine do uključenosti

👥Dana 04. 11. 2022. godine, u prostorijama “Dječije kuće” na području Općine Novo Sarajevo, održane su dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”.
Članovi Udruženja “OAZA” prisustvovali su edukaciji iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva, kao i edukaciji za samopredstavljanje i kreiranje vlastitog javnog identiteta.
 
🟡Kroz okupaciju slobodnog vrermena i kreativne radionice želimo naše članove osposobiti za samostalan rad iz oblasti kreativnog stvaralaštva. Kroz radionice asertivnog samopredstavljanja poticaćemo kvalitetnije predstavljanje svoje persone kao i postignuća.
 
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share