Od margine do uključenosti

👥Dana 27. 10. 2022. godine, u prostorijama “Dječije kuće” na području Općine Novo Sarajevo održane su dvije radionice za članove Udruženja “Oaza”.

🟥Kroz kreativne art radionice, ali i radionice koje imaju za cilj poticanje kvalitetnijeg asertivnog samopredstavljanja pojedinca, članovi su pokazali svoje praktične vještine, radne sposobnosti kao i razvijanju umijeća koje je nužno za djelotvornu interakciju unutar grupe/društva.

🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru projekta Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (#MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) uz podršku #Porticus fondacije.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share