Obuka o pristupačnoj komunikaciji

Obuka o pristupačnoj komunikaciji održana je 12. oktobra, u prostorijama Udruženja za podršku osobama s intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “Oaza“. Ove obuke, u organizaciji Caritasa BiH i Socijalno-edukativnog centra Banja Luka, dio su projekta ACTIVE, koji, kroz pristupačnu komunikaciju, nastoji poboljšati socijalnu uključenost marginaliziranih skupina, a koji je finansiran sredstvima Caritasa Austrije i Renovabisa.

Cilj obuke o pristupačnoj komunikaciji je prepoznati komunikacijske prepreke s kojima se suočavaju osobe iz ranjivih skupina, ali i upoznati učesnike s programom ACTIVE i njegovim aktivnostima, zatim konceptom jasnog i jednostavnog jezika kao i pravilima Easy to Read standarda.

Predstavnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ i Udruženja majke djece s posebnim potrebama “Radost života” Sarajevo bili su učesnici ovih obuka, baš kao i domaćini, uposlenici Udruženja Oaza. Obuka je dala priliku onima koji najuže surađuju s ranjivim skupinama da unaprijede svoje komunikacijske vještine. Učesnicima su, također, ponuđene i smjernice za izradu materijala po Easy to Read standardima, kao i smjernice za organiziranje pristupačnih događaja, a svi nazočni bili su u prigodi, kroz praktične primjere i vježbe, na koncu, i provjeriti svoje znanje i razumijevanje jasnog i jednostavnog jezika.

Sudionici obuke su kroz diskusiju zaključili kako je proces prilagodbe informacija i osiguravanje pristupačne komunikacije izuzetno dug i kompleksan, ali neophodan proces kako bi se osobe s invaliditetom kao i druge marginalizirane osobe uključile ravnopravno u društvo te da je edukacija prvi korak ka rješavanju problema, jer upravo edukacija može staviti određenu temu na stol i podići svijest kod institucija, donosioca odluka te drugih ključnih aktera o potrebama i važnosti pristupačne komunikacije. (caritas.ba)

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share