Obilježavanje 3. decembra – međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

U okviru kampanje ,,Ne tiče me se”
projekta EMPOWER – osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom, kojeg provodi Caritas BiH s partnerima, finansira Europska unija, a sufinansira Catholic Relief Services, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , a u sklopu obilježavanja 3. decembra Međunarodnog dana OSI, u Sarajevu u hotelu Holiday organizovao je okrugli sto ,,Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom”.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share