Obavijest za naše članove: GPS narukvice

U Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu planirana su finansijska sredstva za realizaciju projekta “Dodjela novčane pomoći za nabavku GPS narukvica djeci/osobama sa poteškoćama u razoju/invaliditetom”. Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za realizaciju navedenog projekta objavljen je u dnevnim novinama “Oslobođenje”, dana 29. 02. 2022. godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 3o dana od dana objavljivanja. 

Molimo sve zainteresirane članove sa područja Općine Novi grad, Sarajevo, da podnesu zahtjeve, kako bi, ukoliko ispunjavaju uslove Javnog poziva, ostvarili pravo na novčanu pomoć za nabavku GPS narukvica.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share