Muzikoterapija: Orffov instrumentarij

Način stvaranja muzike uz Orffov instrumentarij za osobe sa intelektualnim teškoćama. Grupna aktivnost kojoj je bio za cilj probuditi u osobi interes za muzikom, te nakon toga uspostaviti komunikaciju sa već pripremljenim instrumentima. Ovom grupnom terapijom na osobu se prenosi umirujući duh potičući osobu na mir i spokoj.
🤝 Aktivnosti realizovane u sklopu projekta “Socijalna INkluzija Osoba s intelektualnim Poteškoćama u Sarajevu” (SINOPS) finansijski podržanog od strane Caritas diocesana di Voltera. 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share

Leave a Reply