Muzička radionica

🍀Članovi Udruženja “OAZA” učestvovali su na muzičkoj radionici.
🎶Putem muzike razvijamo emotivnu i socijalnu inteligenciju kod svakog pojedinca, ali razvijamo i motoriku, dikciju i glas. Povezivanje teorijskog i praktičnog dijela znanja su samo neki od osnovnih principa po kojima realizujemo muzičku radionicu.
🤝 Aktivnosti realizovane u sklopu projekta “Socijalna INkluzija Osoba s intelektualnim Poteškoćama u Sarajevu” (SINOPS) finansijski podržanog od strane Caritas diocesana di Volterra.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share