Meditacija

06. 05. 2022. 
 
🧘Petak je idealan dan za meditaciju 🧘
Meditacija je duhovna vježba u kojoj meditant svoju pažnju sistematično i planski usmjerava prema određenom sadržaju. To je vrlo širok i labavo definiran pojam koji obuhvaća značenja od intelektualnog promišljanja neke teme preko religijskih kontemplativnih praksi do onih samoanalitičnih i dekonstrukcijskih.
Cilj naše meditacije je bio podsjećanje sportista osoba sa intelektualnim teškoćama na njihove kvalitete, talente i sposobnosti i osvještavanje njihove ljudske biti.
🤝Aktivnosti podržane projektom “Moje pravo na sport” finansiranog od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH -Empowers people with disabilities koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share