Mapiranje prava i usluga u oblasti brige za osobe sa invaliditetom i starije osobe s posebnim fokusom na unapređenje usluga brige i ekonomsko osnaživanje žena

👥 Predstavnici Udruženja “Oaza”, dana 14. decembra 2023. godine, prisustvovali su na završnom događaju pilot projekta: “Mapiranje prava i usluga u oblasti brige za osobe sa invaliditetom i starije osobe, s posebnim fokusom na unapređenje usluga brige i ekonomsko osnaživanje žena”.
☑️ Cilj! Kreiranje jasnog, dostupnog i korisnog modela za pružanje informacija svim građanima, s posebnim naglaskom na Kanton Sarajevo.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share