Kviz znanja i zabave

Kviz znanja i zabave 🍀
Kviz znanja i zabave obuhvatio je puno kategorija i pitanja za svaku kategoriju koja smo naizmjenično postavljali. Svako pitanje se bodovalo, a svaki tačan odgovor odgovara bodu za koji su se timovi takmičili. Prijateljsko takmičenje i široke kategorije, osim što daju doprinos učenju, omogućili su nam da doživimo dobru, obrazovnu zabavu.
Radionica koja je omogućila svim učesnicima da prošire svoje znanje i predstave telenat za imitaciju kao način da uvidimo koliko dobro se međusobno poznajemo i na humorističan način istaknemo specifične karakteristike drugih.
Naše druženje u prirodnom ambijentu obilježilo je zabavno druženje i smijeh.
🤝 Aktivnosti realizovane u sklopu projekta “Socijalna INkluzija Osoba s intelektualnim Poteškoćama u Sarajevu” (SINOPS) finansijski podržanog od strane Caritas diocesana di Volterra.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share