Kreativnost, inspiracija, zabava i druženje u Udruženju “Oaza”

Upotrebljavamo različite:
– slike,
– riječi,
– pojmove
i mislimo o svom zdravlju, zdravlju drugih i našoj čistoj okolini.
Nastavljamo da učimo kako da zaštitimo okolinu.
Priroda je i naša briga.
Aktivnosti se realizuju u sklopu projekta Čuvajmo našu prirodu, podržanog projektom Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo #EMBRACE, kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira UNDP BiH.
 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share