Korištenje ZOOM aplikacije

📌ZOOM platforma je jedan od načina bolje komunikacije sa svim našim korisnicima. Vrijedno učimo i uvijek smo otvoreni za nove izazove.
🤓U održavanju edukativno-zabavne radionice određen broj korisnika Udruženja “OAZA” sudjelovao je iz vlastitog doma, dok je preostali dio korisnika prisustvovao radionici iz prostorija našeg Dnevnog centra. Na ovaj način imamo priliku utvrditi usvojena znjanja o načinu korištenja ZOOM aplikacije.

🤝Aktivnosti podržane projektom “Moje pravo na sport” finansiranog od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH -Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share