Koordinacioni odbor mladih OSI KS

Dana 23.07.2020. godine u prostorijama Udruženja “Oaza” održan je redovni sastanak Koordinacionog odbora mladih osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. U toku sastanka utvrđeni su pozitivni učinci prethodno obavljenih aktivnosti, te je sačinjen plan novih aktivnosti za budući rad i razvoj Odbora mladih OSI. Povezivanje Odbora mladih OSI sa drugim organizacijama za mlade predstavlja jedan od ciljeva koje aktiv namjerava ostvariti u narednom periodu.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share