Javni poziv za dodijelu novčanih sredstava za nabavku GPS narukvica, Općina Novi Grad

‼️ J A V N I P O Z I V ‼️
 
o dodjeli novčane pomoći za nabavku GPS narukvica djeci/osobama sa poteškoćama u razvoju/invaliditetom sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.
 
‼️ Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruju djeca/osobe sa poteškoćama u razvoju/invaliditetom, težim i teškim intelektualnim poteškoćama sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije koju daje izabrani doktor/specijalista, na osnovu koje je utvrđena potreba za medicinskim pomagalom, kao i druga dokumetacija kojom se dokazuje potreba za korištenje istog.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share