Izložba radova: “We and Thay: United by Diversity”

🖼️ Dana 30. 03, 2023, godine, predstavnici i članovi Udruženja “Oaza”, na poziv predstavnika nevladine organizacije “Sarajevo susret kultura”, prisustvovali su završnom događaju projekta ERASMUS+ KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi KA205 – Strateška partnerstva za mlade pod nazivom “Art Hubs for Youth”.
📷 Jedan od rezultata ovog projekta bio je i kombinovana izložba „We and They: United by Diversity”, na kojoj je prikazano 68 fotografija mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Kipra, Grčke i Velike Britanije.
🍀 Izložba je još jedan rezultat zajedničkog rada sa Udruženjem Oaza i u saradnji sa Fondacijom društva zajedničkih vrijednosti i Robert F. Kennedy Human Rights koji su u saradnji sa mladim ljudima poslali većinu radova iz Bosne i Hercegovine.
➡️ Osnovni ciljevi projekta Art Hubs for Youth su bili usmjereni na borbu protiv nejednakosti, netolerancije i nepravde, te promovisanje interkulturalnog dijaloga kroz umjetnost kako bi se prevazišle društvene barijere.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share