INICIJATIVA ČLANOVA KOO KS I ČLANOVA KOALICIJA OSI U FBiH UPUTILI INICIJATIVU FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Članovi KOO KS i članovi koalicija OSI u Federaciji BiH uputili su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike INICIJATIVU za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share