„Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba sa invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju i reagovanje na seksualno i rodno zasnovano nasilje“.

U Međugorju, od 11. do 16. jula 2021. godine, socijana radnica Udruženja „OAZA“ učestvovala je na treningu: „Građenje kapaciteta voditelja vršnjačke podrške (peer lidera), osoba sa invaliditetom za prepoznavanje, prevenciju i reagovanje na seksualno i rodno zasnovano nasilje“. Treningu je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika organizacija osoba s invaliditetom iz BiH s ciljem da usvoje znanja i vještine za vođenje grupa vršnjačke podrške i davanje informacija zainteresovanim pojedincima i organizacijama o adekvatnim načinima reagovanja i zaštite od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom.
✍S učesnicima se aktivno radilo na usvajanju znanja o pravnom i postojećem okviru i nadležnosti institucija i značaju jačanja kapaciteta u organizacijama kada je riječ o borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom i kako na njega reagovati u odnosu na žrtve i počinioce, nadležne institucije i na javnost.

Na treningu je posebna pažnja bila posvećena učenju o pitanjima roda i rodnih uloga, važnosti podrške među jednakima (peer podršci) i savjetovanju i podršci osobama sa invaliditetom, žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i osoba u riziku koju će pružati kontakt osobe u organizacijama (focalpoint).

Trening je organizovan u okviru projekta: „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ kojeg realizuju u partnerstvu Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Projekat koordinira MyRight u Bosni i Hercegovini i Nepalu, a finansiran je od strane Radiohjälpen.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share