Edukacijske radionice u borbi protiv ovisnosti i vesela atmosfera uz pjesmu

16. 11. 2021.

U prostorijama Udruženja “OAZA”,, sa jednom grupom članova, provodile su se edukacijske radionice u borbi protiv ovisnosti: “ Šta je ovisnost?” , “Moderne ovisnosti” , “Rizični faktori i posljedice ovisnosti”, “Zdrave životne navike i slobodno vrijeme” itd. 

Druga grupa članova prisustvovala je muzikoterapiji i uz pjesmu i lijepo druženje uživali u veseloj atmosferi. 

 

Radionice su usmjerene na razvijanje socijalnih vještina, razvijanje samopoštovanja, asertivnosti i samoostvarenja, educiranje o štetnim posljedicama različitih sredstava ovisnosti, razvijanje pozitivnih stavova o životu itd.

U narednom periodu, održavaće se socijalizacijske radionice usmjerena na razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina.

Aktivnosti  muzikoterapije podržane od strane BH Telecoma.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share