Edukacija o načinu korištenja ZOOM platforme

📌 Za naše korisnike, u prostorijama Udruženja „Oaza“ je počela edukacija o načinu korištenja ZOOM platforme. Ova platforma je još jedan način da se unaprijedi rad sa našim korisnicima.
😷 Edukacije će se odvijati u manjim grupama uz strogo poštivanje epidemioloških mjera.
🤝Aktivnosti podržane projektom “Moje pravo na sport” finansiranog od strane Švedske nevladine organizacije MyRight-BiH -Empowers people with disabilities, koja okuplja preko dvadeset organizacija osoba sa različitim invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share