Čuvajmo našu prirodu

🍀Članovi Udruženja “OAZA” učestvovali su u aktivnostima kojima je za cilj zaštita i očuvanje otpada, a tiče se selekcije otpada.
🍀Navedenim aktivnostima želimo podići ekološku svijest osoba sa intelektualnim teškoćama, potaknuti ih na usvajanje pozitivnih stilova ponašanja, ali i omogućiti im da budu ravnopravni članovi društva.
🤝Podržano od strane Općine Novi Grad

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share