Čuvajmo našu prirodu

🌳Aktivnosti sudjelovanja osoba sa intelektualnim teškoćama u djelatnostima, kojima je cilj zaštita i očuvanje okoliša- sadnja organizovana je danas ispred Udruženja “OAZA”, a ista aktivnost organizovana je sa članovima Udruženja “OAZA” na Bjelašnici u Planinarskom domu “Hrasnički stan”.
🌳Sadnja predstavlja akciju revitalizacija šumskih područja. Na ovaj način, osobe sa intelektualnim teškoćama su prethodno usvojeno znanje primjenili na praktičnom primjeru, pri tome usvjajući pozitivne obrasce ponašanja.
🤝Općina Novi Grad je svojom finansijskom podrškom obezbjedila resurse za realizaciju ovih aktivnosti.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share