Čuvajmo našu prirodu

Prezentacija o sudjelovanju u očuvanju okoline – sa ciljem razvijanja svijesti osoba sa intelektualnim teškoćama o načinima na koje svako od nas može sačuvati našu okolinu. Većina problema okoliša stvaraju ljudi svojim djelovanjem , stoga je neophodno djelovati na ljude , odnosno na obrasce njihovog ponašanja (ekoliška odgovornost).

Podržano od strane Općine Novi Grad. 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share