Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 11. 11. 2022. godine, održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija smeća”.
 
♻️Praktičnim primjerom je najbolje pokazati ono što smo do sada naučili. Razvrstali smo naš sakupljeni otpad, prošetali se do obližnjeg reciklomata, te na taj način aktivno učestvovali u recikliranju otpada u cilju podizanja nivoa znanja i ekološke svijesti.
 
👥U svrhu kvalitetnijeg življenja i očuvanja prirodnih resursa pozivamo sve da recikliraju svoj otpad. Zaštitimo našu prirodu!
 
🤝Podržano od strane #OpćinaCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share