Čuvajmo naš okoliš

Dana 28. 11. 2023. godine, održane su posljednje radionice za članove Udruženja “Oaza”, planirane u sklopu projekta “Čuvajmo naš okoliš”, koji je podržan od strane #OpćinaNovoSarajevo. Na radionicama sumirane su aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu.
🍀 U toku tromjesečne implementacije projekta 15 osoba sa intelektualnim poteškoćama, sa područja Općine Novo Sarajevo, dobilo je priliku da sudjeluje u radionicama koje su podsticale razvoj ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam. U projekat su podjednako bile uključene i žene i muškarci.
🍀Rad osoba sa intelektualnim teškoćama iz oblasti: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija odpada”, kao i aktivnosti pošumljavanja, svakako je dobar instrument za povećanje nivoa znanja i svijesti o očuvanju naše prirode, kao i povećanje praktičnih vještina, te kvalitetna okupacija slobodnog vremena.
🍀Ponosni smo na postignute rezultate projekta i vjerujemo da su kroz ovaj projekat članovi Udruženja Oaza – osobe sa intelektualnim teškoćama, imale priliku pokazati i dokazati da su itekako korisni i aktivni članovi društvene zajednice.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share