Čuvajmo naš okoliš

Dana 27. oktobra 2022. godine održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija smeća”.
 
Na pomenutim radionicama članovi su imali priliku da provjere što su do sada naučili, kao i da slikovno prikažu ono što su posijali na predhodnoj radionici. Svaki od učesnika radionice predstavio je svoj rad grupi. Uvijek je važno provjeriti koliko se znanja usvojilo o određenoj temi da bi omogućili daljnje sticanje znanja na kreativan način.
 
Podržano od strane #OpćinaCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share