Čuvajmo naš okoliš

☑️Za članove Udruženja “OAZA”, početkom mjeseca septembra, započela je implementacija projekta pod nazivom “Čuvajmo naš okoliš”, koji je podržan od strane Općina Novo Sarajevo
☑️Kroz ovaj projekat osobe sa intelektualnim teškoćama sudjeluju u edukacijama o važnosti očuvanju prirodnih resursa, kao i aktivnostima kojima je za cilj zaštita i očuvanje okoliša-pošumljavanje, i zaštita i očuvanje okoliša-selekcija otpada.
☑️Radionice i edukacije se redovno odvijaju u prostorijama “Dječije kuće” na Grbavici, u terminima: utorak i petak od 13:00 do 14:30 sati.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share