Čuvajmo naš okoliš

🍀 Dana 31. 03. 2023. godine, održane su posljednje radionice za članove Udruženja “Oaza” planirane u sklopu projekta “Čuvajmo naš okoliš” koji je podržan od strane #OpćinaCentar. Na radionicama sumirane su aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu.
🍀 U toku šestomjesečne implementacije projekta 15 osoba sa intelektualnim poteškoćama sa područja Općine Centar je dobilo priliku da sudjeluju u radionicama koje su podsticale razvoj ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam. U projekat su podjednako bile uključene i žene i muškarci.
🍀 Rad osoba sa intelektualnim teškoćama iz oblasti “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija odpada” dobar je instrument za povećanje nivoa znanja i svijesti o čuvanju naše prirode, kao i povećanje praktičnih vještina, te kvalitetna okupacija slobodnog vremena.
🍀Ponosni smo na postignute rezultate projekta i vjerujemo da su kroz ovaj projekat članovi Udruženja Oaza – osobe sa intelektualnim teškoćama, imale priliku pokazati i dokazati da su itekako korisni i aktivni članovi društvene zajednice.
viber_image_2023-02-07_13-01-00-256

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share