Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 24. 02. 2023. godine održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija odpada”.

🎨Članovi Udruženja “Oaza” ovaj put na radionici su slikali na temu po slobodnom izboru. Razgovarali smo i o tome na koji način pridonosimo zdravom i čistom okolišu.

🤝Podržano od strane #OpćinaCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share