Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 10. 02. 2023. godine, održane su redovne edukativne – kreativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija odpada”.
Članovi Udruženja “Oaza” učestvovali su na radionici pod nazivom: “We Love Earth”. Ciljevi radionice: zalaganje za podizanje svijesti očuvanja prirode i prirodnih resursa, kreativno izražavanje, promovisanje pravilnog postupanja sa otpadnim materijalima i vodama.
🤝Podržano od strane #OpćinaCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share

Leave a Reply