Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 07. 02. 2023. godine, održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija odpada”.
♻️Selekcija otpada je veoma važna jer se smatra prvim korakom svakog pojedinca u zaštiti prirode i životne sredine od koje svi zavisimo. Otpad koji je odvojen na ovaj način se dalje odvozi u reciklažne centre gdje služi kao sirovina za preradu u nove proizvode.
♻️Na današnjim radionicama upriličili smo instaliranje kanti za selektivno odlaganje otpada. I na ovaj način podižemo svijest o pravilnom odlaganju otpada i stvaramo naviku da ovaj postupak primjenjujemo u svakodnevnim aktivnostima i da tako doprinesemo očuvanju životne sredine. Članovi radionice su bili kreativni, te su svaku kantu obilježili svojim radovima.
🤝Podržano od strane #OpćinaCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share