Čuvajmo naš okoliš

🪴 Dana, 18.10. 2022. godine održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija smeća”. Članovi Udruženja “OAZA” su marljivo završavali svoje likovne radove u kojima su koristili materijale iz prirode.
🪴 Uvodne riječi o selekciji otpada iznjela je voditeljica radionice te su članovi na osnovu terijskog uvoda imali zadatak da nacrtaju i označe kante za smeće koje se koriste u pravilnom razvrstavanju kućanskog otpada. Radionice pored unaprijed predviđenih tema koje se obrađuju imaju ulogu i animiranja grupne dinamike.
🪴 Razmjena ideja i mišljenja među članovima/ osobama sa intelektualnim teškoćama je važan resurs u radu i napredovanju.
 
Podržano od strane #OpćinaCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share