Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 13. 01. 2023. godine, održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija odpada”.
♻️Na radionicama smo razgovarali zašto je recikliranje važno.
Prednosti recikliranja su ogromne, a svi su na dobitku kada ljudi usvoje reciklažu kao dio svakodnevice. Reciklaža je proces koji se sastoji od sakupljanja, izdvajanja, prerade i izrade novih proizvoda iz iskorištenih stvari i materijala.
♻️Reciklaža ima ogromnih prednosti po životnu sredinu, prije svega, spriječava da milioni otpada završe na deponiji na kojoj otpad ne može biti ponovo iskorišten. Deponije ne samo da su otrovne po životnu sredinu, već definitivno narušavaju i ljepotu gradova i mjesta u kojima se nalaze.

🤝Podržano od strane #OpćineCentar 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share