Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 29. 11. 2022. godine, članovi Udruženja “OAZA”, u okviru aktivnosti projekta “Čuvajmo naš okoliš”, a kojeg podržava #OpćinaCentar zasadili su čemprese, koje će krasiti dvorište Centra za slušnu i govornu rehabilitiaciju.
 
🍀Uz nesebičnu podršku KJKP ”Park”d.o.o. Sarajevo, osoblja Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, kao i predstavnika Općine Centar, osobe sa intelektualnim teškoćama dosadašnje usvojeno znanje primjenile su na praktičnom primjeru, pri tome usvjajući pozitivne obrasce ponašanja.
 
🤝Podržano od strane #OpćineCentar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share