Čuvajmo naš okoliš

🌳Dana 15. 11. 2022. godine, održane su redovne edukativne radionice na temu: “Važnost očuvanja prirodnih resursa” i “Očuvanje okoliša – selekcija smeća”.

♻️Prošlu radionicu obilježili smo praktičnim primjerom, te smo sav naš sakupljeni otpad odnijeli do obližnjeg reciklomata, te na taj način aktivno učestvovali u recikliranju otpada u cilju podizanja nivoa znanja i ekološke svijesti.
Na današnjoj radionici svaki od učesnika je imao zadatak da na papir prenese svoje impresije sa prošle radionice, objasni za šta služi reciklomat i koji su procesi recikliranja.

👥U svrhu kvalitetnijeg življenja i očuvanja prirodnih resursa pozivamo sve da recikliraju svoj otpad. Zaštitimo našu prirodu!

🤝Podržano od strane Općine Centar

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share