Članovi Udruženja „OAZA“ u posjeti Kantonalnoj javnoj ustanovi “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Nahorevo u Sarajevu

Dana 16. 11. 2021. godine predstavnici Udruženja „OAZA“, zajedno sa svojim članovima, bili su u posjeti Kantonalnoj javnoj ustanovi “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Nahorevo u Sarajevu.

Ovo je bila prilika da se naši članovi susretnu sa članovima KJU Doma Nahorevo u cilju upoznavanja i razmjene iskustava o svim izazovima sa kojima se susreću na svom putu.

🌺 Zahvaljujemo se KJU Domu Nahorevo na toplom dočeku u nadi da ćemo se opet uskoro družiti.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share