“Bonton za stolom”

✨️Naši vrijedni članovi pripremili su i prezentovali uvodne informacije na temu:”Bonton za stolom”. Ove informacije mogu biti izuzetno korisne jer mogu pružiti praktične savjete i smjernice o ponašanju za vrijeme obroka. Nastavit ćemo sa realizacijom radionica u okviru ove teme kroz koje ćemo razgovarati o osnovnim pravilima stolnog bontona poput pravilnog držanja pribora, komunikacije s drugima za stolom, i općenito poštovanja prema drugima.
✨️Također naši vrijedni članovi zabavili su se i kroz druženje kreativno izražavali svoje potencijale stvarajući unikatne radove.
🤝Zahvaljujemo se našim aktivnim članovima na predanom radu. ⚘️

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share