OBAVJEŠTENJE – Apliciranje za stipendiju djeteta sa teškoćama u razvoju

Udruženje “Oaza” u saradnji sa CRVENI POLUMJESEC U.A.E sa svojim članovima, prijateljima dijeli informaciju:

APLICIRANJE ZA STIPENDIJU DJETETA SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

🖊️ USLOVI:

1. Da dijete nije starije od 15 godina.

2. Da je stepen invalidnosti djeteta 100%.

 Potrebna dokumentacija:

1. Rodni list djeteta, original ili kopija u boji-ovjerena (crnobijele kopije ne primamo).

2. Dvije male fotografije djeteta (da se vidi samo glava)

3. Jedna velika fotografija djeteta (da se vidi čitavo dijete)

4. Kategorizacija kojojm se potvrđuje stepen invalidnosti djeteta (dokument od nadležnog Centra za socijalni rad na kojem je naveden stepen invalidnosti, vrsta invaliditeta i visina invalidnine).

5. Nalazi djeteta na kojima se vidi dijagnoza.

6. Lična karta staratelja djeteta, kopija u boji (crnobijele kopije ne primamo).

7. Cipsova prijava za dijete i staratelja

8. Molba

9. Preporuka udruženja (ukoliko je dijete član udruženja).

📩 Kompletiranu dokumentaciju poslati ili lično dostaviti na adresu:

CRVENI POLUMJESEC U.A.E.

TREBINJSKA 8A, BUĆA POTOK

71 000 SARAJEVO

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share