Aktivno slušanje

10. 10. 2022.

Aktivno slušanje je sastavni i neizbježni dio dobre komunikacije.
 
Nije moguće da zaista razgovaramo s nekim ako ga samo čujemo, ali i ne slušamo. Aktivno slušanje se sastoji iz nekoliko faza: čujemo, pažljivo obrađujemo informacije, pamtimo i o njima razmišljamo, zainteresovani smo i, naposljetku, razumijemo ih. Aktivno slušanje za cilj ima razumijevanje onoga što nam neko govori. Ukoliko prođemo kroz sve faze koje podrazumjeva aktivno slušanje, a i dalje ne razumijemo sagovornika, subfaza koja se odnosi na našu zainteresovanost će nas podstaknuti da pitamo ono što nismo odmah shvatili. Sve pobrojane faze, pored autentične zainteresovanosti za sadržaj koji sagovornik iznosi, podrazumijevaju strpljenje. Budući da su ljudi danas sve nezadovoljniji, logično je da su i nestrpljiviji. Međutim, isto tako je logično da nestrpljiva osoba ne može da sluša, da komunicira. Usled sloma komunikacije, nezadovoljstvo raste, a s porastom nezadovoljstva raste i nestrpljenje. Lako je, na ovaj način, naći se u začaranom krugu. Iz tog razloga bi bilo veoma korisno da naučimo korake za aktivno slušanje.
 
🤝 Aktivnosti realizovane u sklopu projekta “Socijalna INkluzija Osoba s intelektualnim Poteškoćama u Sarajevu” (SINOPS) finansijski podržanog od strane Caritas diocesana di Volterra.

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share