03.decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom obilježavanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održan svečani prijem. Tema obilježavanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu: „Izgradnja boljeg pristupačnijeg i održivijeg društva nakon pandemije COVID -19 koje u potpunosti uključuje osobe s invaliditetom”.Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnica MyRight Ured u BiH, predstavnik Federalnih ministarstava rada i socijalne politike, te predstavnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te predstavnici medija.

#3decembar #međunarodnidanosobasinvaliditetom #koordinacioniodbormladihOSIKS #koordinacioniodborosobasainvaliditeromKS #jednakapravazasve 

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share