🎶Današnje aktivnosti u Udruženju „OAZA“ započeli smo pjesmom.

🎶 Današnje aktivnosti u Udruženju „OAZA“ započeli smo pjesmom – online.
 
🎵 Muzikoterapija pomaže osobama da održavaju svoje trenutno psihosocijalno stanje, te kao mogućnost pomaka prema boljim rezultatima.
 
🎵 Uključenost u aktivnosti, komunikacijske vještine, stvaranje grupne kohezije, podizanje raspoloženja, relaksacija, podizanje samopouzdanja,
 
 
smanjena napetost, smanjen stres – sve su to ciljevi koje postavljamo kroz muzikotarapiju i pomažemo našim članovima da jačaju svoje mentalno zdravlje.
 
❤️ “..muzika nije samo svijet čarobnih zvukova, svijet osjećaja i okrenuta je ne samo sluhu, već i srcu osobe, prodire u njene dubine”. (V. L.)

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share