Unapređivanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama

Zahvaljujući Općini Stari Grad u mjesecu maju 2017 godine Udruženje OAZA će implenentirati projektat pod nazivom: Unapjeđivanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama. Projektat će se realizovati u dvije faze: - Psihosocijalna podrška porodicama osoba sa intelektualnim teškoćama; - Fizikalni tretman za osobe sa intelektualnim teškoćama. Oformljen je stručni tim Udruženja OAZA koji će raditi na ovom projektu a to su: psiholog, socijalni radnik i fizioterapeut. Projektom će biti obuhvaćeni naši članovi sa područja ove općine.
Ovim putem se zahvaljujemo Općini Stari Grad koja je prepoznala značaj ovog projekta, te aktivno učestvuje u pružanju podrške svojim sugrađanima.